Vodič kroz turizam

Turizam ima mnoge definicije, a najbliže ga se opisuje kao cijeli jedan sustav, kao skup odnosa i pojava koje nastaju tijekom privremenog boravka posjetitelja u određenom mjestu u koje su morali doputovati i u kojem nije glavni razlog stjecanje profita. Slijedom navedenog, turist je osoba koja privremeno posjećuje mjesto koje ne predstavlja njegov stalni boravak, a motiviran je različitim potrebama: za odmorom, razonodom, kulturnim i gastronomskim doživljajem, širenjem vidika, zbližavanjem s drugim ljudima. Turizam je posljedično povezan s putovanjem i ove su dvije pojave neodvojive.

Što motivira osobu da postane turist? Realna potreba za odmorom nastala u vrijeme kada je čovjek postao jako okupiran poslovnim obavezama i kada se udaljio od prirode. Osim ove potrebe postoji i individualna potreba svakog čovjeka koja je uglavnom rezultat modernih društvenih trendova – biti viđen na mondenom mjestu, pokazati okolici da si dovoljno imućan da si možeš osigurati skupi odlazak na ljetovanje i zimovanje, oponašanje ljudi iz javnog života i slično.

Turističke destinacije moraju sadržavati nekoliko osnovnih elemenata da bi bile atraktivne potencijalnim posjetiteljima, dakle moraju nečime privući goste, te goste moraju negdje smjestiti i pružiti im sve potrebno za zadovoljenje njihovih potreba, kao i nadogradnju, a ovo nije moguće bez dobre prometne povezanosti u koju je neophodno uložiti kako bi turizam imao uspjeha.

Na kraju, postoje organizacije kojima je osnovna djelatnost povezivanje i postavljanje spone između ponude i potražnje u turizmu. Kontakt ostvaruju turističke agencije, a njihov rad i općenito turističku ponudu koordiniraju nacionalne turističke institucije. One prate turistički promet i izrađuju turističke strategije, te promoviraju turizam određene zemlje na sajmovima i kongresima o turizmu.

Turizam je vrlo složen i sastavljen je od velikog broja djelatnosti, kao što su promet, trgovina, ugostiteljske djelatnosti, agencije, komunalne djelatnosti, djelatnosti različitih institucija kao što su muzeji ili kazališta. Stoga se planiranju i promociji turizma treba pristupiti jako oprezno i planski.