Kako turizam može pomoći gospodarstvu

Turizam je jedna od najkompleksnijih pojava današnjega društva koja ima dvije osnovne sastavnice, društvenu i ekonomsku. U turizmu se isprepliće veliki broj grana gospodarstva, što izravno, što neizravno. Turizam pokreće opći gospodarski rast neke zemlje i često diktira i njezin gospodarski razvoj. U nekim je zemljama turizam glavni izvor financiranja.

 

Turizam donosi znatne prihode lokalnim gospodarstvima i smatra se nevidljivim izvozom. Velike su mogućnosti zapošljavanja u turizmu jer zbog direktnog kontakta između turista i pružatelja usluge nema mogućnosti automatizacije procesa koja se nerijetko implementira u drugim djelatnostima.

Svjetska turistička organizacija navela je da je održivi turizam “nešto što vodi prema upravljanju svih resursa na takav način da da gospodarske, socijalne i estetske potrebe se mogu ispuniti uz istovremeno održavanje kulturnog intergiteta, osnovnih ekoloških procesa, biološke raznolikosti i održivog razvoja života.”

Kako bi gospodarstvo bilo konkurentno, mora imati barem jedan vodeći sektor, biti suvremeno, imati opremljenu tehnološku infrastrukturu, imati educirane stručnjake, efikasno koristiti prirodne resurse, organizirati proizvodnju. Turizam jeste veliki pokretač gospodarstva pojedinih zemalja ili regija, ali kako bi gospodarstvo raslo i razvijalo se, turizam ne može biti i jedini čimbenik.

Turizam i prerađivačka industrija su ono na što se trenutačna hrvatska gospodarska politika oslanja. Činjenica je da je turizam izuzetno značajan hrvatski gospodarski sektor jer udio prihoda od turizma iznosi preko 20 posto. Hrvatski turizam ima niz prednosti u usporedbi s turizmima ostalih zemalja sličnih karakteristika, a to su očuvan okoliš, bogato kulturno i povijesno nasljeđe, blizina europskih država i dobra prometna povezanost, dugogodišnja tradicija turizma, te ugodna i blaga klima. Promatrano po regijama, najznačajnija je Istarska županija koja ostvaruje trećinu noćenja i sadrži trećinu smještajnih kapaciteta cijele Hrvatske.

Ulaganje u hrvatski turizam i poticaj njezinom gospodarskom rastu moguće je kroz strukturne fondove Europske unije, a te poticaje nerijetko koriste turističke organizacije i jedinice lokalne i regionalne samouprave, te ponekad i pojedini turistički djelatnici iz privatnoga sektora.